Search This Blog

Monday, May 17, 2010

Visie is geen visie zonder koppeling

Een voorbeeld vandaag tijdens de opleiding 'inzicht in invloed' van Zuidema is sterk bij me blijven hangen.

Ken je dat soort mensen dat op een kist op de grote markt staat te prediken dat het einde nabij is en dat redding erg noodzakelijk is ? Voor mensen die openstaan voor het verhaal is het mogelijks een erg zinnig verhaal dat getuigt van een duidelijke visie op de probleemstelling en een mogelijke oplossing.
Toch lopen een heleboel mensen gewoon aan hem of haar voorbij zonder ook maar enige aandacht te besteden aan het verhaal.

Hoe komt dit ?

Dit komt omdat de man niet eerst voor een gezamelijk herkenningspunt gezorgd heeft. De mensen voelen zich niet aangesproken omdat ze het probleem niet (h)erkennen.

Het is belangrijk om mensen eerst in de 'ja-stand' te krijgen alvorens je ze je visie verkondigd. 'Koppelen' noemt Zuidema dit. Het creeren van een gezamenlijke referentiekader is belangrijk alvorens mensen mee te nemen in een blik op de toekomst (=visie).

No comments:

Post a Comment