Search This Blog

Friday, June 4, 2010

De Product Owner of Product OgerIn de eerste legenden werd er gezegd dat ogers geluksbrengers waren, die het kwaad afweerden. Ook werd er gezegd dat ze mensen die kwaad hadden gedaan straften.
Na een tijd werden ogers sterk geassocieerd met het kwaad, en werden ze gezien als de voorbode van rampen.

[vrij naar wikipedia over de Oni (Japans voor 'Oger')]
Zolang sprake is van gelukbrengers ( brengers van duidelijke requirements en heldere prioriteiten) en van het kwaad afweren ( stakeholders managen zodat het Team geen last van ze heeft) kan er gesproken worden van een Product Owner. Een een beetje 'straffen' kan dan geen kwaad wanneer het Team zich niet committeert.

Maar wanneer de Product Owner zijn werk niet doet door niet helder of simpelweg niet aanwezig te zijn en dus met zekerheid kan gesteld worden dat het Team zal falen is er sprake van een Product Oger

No comments:

Post a Comment